Ergotherapie

ergotherapieWat is ergotherapie?
Wanneer u door een lichamelijke- of psychische aandoening/ klacht of ontwikkelingsachterstand uw dagelijkse activiteiten niet meer kunt uitvoeren kan een ergotherapeut hulp bieden. De ergotherapeut analyseert het probleem en oefent met u de dagelijkse activiteiten zodat u deze weer (deels) zelfstandig kunt uitvoeren.

Wat voor dagelijkse activiteiten?
Dit kunnen alle activiteiten zijn die u op het moment niet meer zelfstandig kunt uitvoeren. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan activiteiten die te maken hebben met de persoonlijke verzorging (douchen, toiletgang, haren kammen etc.), huishoudelijke taken (boodschappen doen, koken, schoonmaken etc.) hobby-activiteiten of arbeidsactiviteiten.

Hulpmiddelen en woningaanpassingen
Soms is het nodig om een hulpmiddel te gebruiken om een activiteit weer zelfstandig uit te kunnen voeren of moet er een woningaanpassing plaats vinden. Ik kan u voorzien van advies en ondersteuning bieden bij het aanvragen van hulpmiddelen en woningaanpassingen.

Werkterreinen
Het werkterrein van de ergotherapeut is erg divers. Ik werk met elke doelgroep. Ik werk bijvoorbeeld ook met patiënten met beginnende dementie en met kinderen met ontwikkelingsstoornissen (bijvoorbeeld fijn motorische- en coördinatie problemen).

Vergoedingen
Vanuit de basisverzekering wordt tien uur ergotherapie vergoed per kalenderjaar. Bij sommige verzekeraars is het mogelijk om zonder verwijzing van de huisarts naar de ergotherapeut te gaan. Kijk in uw polisvoorwaarden voor meer informatie.

Bel ons