Psychosomatische oefentherapie voor psycholoog

Doelgroepen:

 • (Stress gerelateerde) klachten aan het houdings-/bewegingsapparaat
 • Hyperventilatieklachten
 • Overspanning en burn-out
 • Klachten aan het autonome zenuwstelsel
 • Chronisch pijnpatienten
 • SOLK

Doelstellingen:

 • Het geven van inzicht en neutraliseren van de stressor met als gevolg het opheffen of verminderen van lichamelijke klachten, terugkeer van participatie en vitaliteit.
 • Verminderen distress, angst, somatisatie, depressie

Subdoelen:

 • Inzicht geven in de klacht
 • Bewustwording relatie klacht- stressoorzaak
 • Vergroten lichaams- en gevoelsbewustzijn
 • Vergroten van ontspanningsvaardigheden
 • Reattributies van cognities (klacht- probleem- kern)
 • Verbeteren klacht-, probleem- en emotiecoping
 • Vergroten van expressievaardigheden
 • Leven vanuit eigen kracht
 • Assertiviteit vergroten
 • Probleemhantering (actief probleem aanpakken, keuzes maken)

Methoden:

 • Psychosociaal gesprek/gespreksvoering (uiten en delen)
 • Psycho-educatie (vergroten van kennis en inzicht over de klacht bij de client)
  • SSCEGC
  • Limbische verklaring
  • Geven van algemene informatie/ voorlichting en advies over stress, oorzaken van stressklachten, stresspreventie, het hanteren van problemen (probleemcoping), emoties (emotiecoping), klachten (klachtcoping) of stress (stresscoping) en over energiemanagement en persoonlijke effectiviteit.
  • SUD- weging
 • Therapeutisch lichaamswerk
  • Mindfulness
  • Grounding
  • Ademtherapie
  • KI
  • Autogene training
  • Bio-energetica
  • Focussen
  • Visualisaties
 • Taakgerichte hulpverlening
  • Problemen omzetten in doelen in taken, opdrachten en stappenplannen die de patiënt moet uitvoeren, wat gedragsverandering en inzicht tot gevolg heeft. (effectief leren omgaan met problemen = probleemcoping).
 • Cognitieve gedragsinterventies
  • RET
 • Motiverende gespreksvoering
 • Stressortherapie
  • Analyseren van SCEGC-schema en behandelen van disfunctionele CEG, waar de stressor wordt gedetecteerd en vastgesteld.
  • Stressor wordt geneutraliseerd.
Bel ons