Thuiszorg

Geïntegreerde thuiszorg en de functie hierin van de gespecialiseerde oefentherapeut – thuiszorgtherapeut.

Door de toenemende vergrijzing en inperking van de tweede lijn, hierdoor worden letterlijk de verpleeghuizen gesloten ) zal de zorgvraag van ouderen in onze samenleving toenemen en niet alle ouderen willen en kunnen verhuizen naar een verpleegtehuis.
Het zo lang en zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven wonen in de eigen woonomgeving zal niet alleen een wens maar ook een noodzaak zijn.
De Geïntegreerde Thuiszorg kan aan deze wens en noodzaak voldoen door hier een actieve bijdrage aan te leveren via de wijze van zorgverlening.

vitaal-oud-wordenWat is Geïntegreerde Thuiszorg

Dit is netwerkzorg rondom thuiswonende (kwetsbare) ouderen, chronisch zieken en terminale patiënten, waarbij de patiënt/cliënt centraal staat in de organisatie van samenwerking. De deelnemers van deze netwerkzorg zijn: De huisarts, praktijkondersteuner, medewerkers thuiszorg, gespecialiseerde oefentherapeut/fysiotherapeut hierna te noemen thuiszorgtherapeut en ergotherapeut . Zij zullen met elkaar een samenwerkingsverband aangaan en onderhouden deze. Oefentherapeuten/fysiotherapeuten, die de post HBO-opleiding Geïntegreerde Thuiszorg hebben gevolgd, mogen zich thuiszorgtherapeuten noemen.

Wat kan en doet een thuiszorgtherapeut

Een thuiszorgtherapeut brengt na de aanmelding van een cliënt/patiënt alle factoren in kaart via een screening van de thuisomgeving, een anamnese en een onderzoek op gebied van fysieke conditie, cognitief vermogen en functioneren in het dagelijks leven, die van invloed zijn op de zorgvraag van de
patiënt/cliënt. Na het in kaart brengen van deze factoren wordt bekeken of en hoe het beste de zorgvraag behandeld kan worden.

Behandelbare componenten zijn:

  • als er sprake is van een kwetsbare thuissituatie: redden patiënt/cliënt en mantelzorger het nog alleen thuis en zo niet dan kan bekeken worden welke ondersteuning nodig is om belangrijke activiteiten te handhaven.
  • valpreventie: indien cliënt/patiënt onlangs is gevallen, bang is te vallen of wankel ter been is dan kan er een risico-inventarisatie gedaan worden in de omgeving (binnen- en buitenshuis) en bekeken worden of er aanpassingen en/of hulpmiddelen nodig zijn, training om de fysieke conditie en/of balans te verbeteren en de val-angst te overwinnen (aanpassingen zo nodig ook in overleg met de ergotherapie).
  • mobiliteitsbeperkingen: waardoor er problemen ontstaan bij dagelijkse bewegingen zoals staan, lopen en traplopen, transfers uitvoeren en gebruik van rollator.
  • mantelzorgondersteuning: wanneer de zorg voor de mantelzorger te zwaar wordt, kan er advies gegeven worden bij de uitvoering van transfers en aanschaf van hulpmiddelen.
  • bij palliatieve zorg: voor het geven van houdingsadviezen, adviezen bij transfers en ontspannings- en ademtherapie.
  • bij ontslag uit het ziekenhuis; ter controle van de veiligheid, leefomgeving en mobiliteit en het bevorderen van de zelfredzaamheid.

Wie betaalt deze vorm van therapie

Dit valt onder dezelfde vergoeding bij de zorgverzekeraars als de reguliere oefentherapie/fysiotherapie.

Bel ons